Mediace

V našich životech nastávají situace, které mnohdy nechceme nebo neumíme řešit, protože bývají pro zúčastněné osoby nepříjemné. Obecně se člověk vyhýbá jakémukoli sporu či konfliktu, ale nastane situace, která potřebuje spor otevřít, hledat řešení a poté ho uzavřít především sám v sobě. Mnohdy se jedná o nepochopení, nedostatek informací o situaci na druhé straně nebo se situace jednotlivce dotkne natolik, že není schopen o tom jakkoli dále komunikovat.

Mezi tyto situace může patřit např.

  • rozvod a s tím spojené dohody vzhledem k péči o nezletilé děti. 
  • vypořádání majetku
  • spory mezi kolegy na pracovišti
  • spory mezi podnikateli
  • sousedské spory
  • rodinné spory
  • vypořádání dědictví
  • spory o zaplacení pohledávek
  • potřeba řešit vztahy mezi občany a správními úřady
  • a řada dalších.

V těchto okamžicích je tu vedle možnosti řešit tyto situace soudní cestou také možnost mediace.