Ceník

Společné mediační setkání – 1.400,- Kč / každou započatou hod. 

( cena je stejná i při ko-mediaci ). Náklady na společnou mediaci si strany rozdělí rovným dílem, pokud se nedohodnou jinak.

Oddělené jednání – 700,- Kč / každou započatou hod. ( cena je stejná i při ko-mediaci ).

Cena za mediaci je splatná v hotovosti, a to po dokončení každého mediačního jednání.

V případě mediace v jiném městě se účtují cestovní náklady dle zákona.